Spelpaus Självtest Spelbudget Spelpaus 24 timmar

Viktig information om Svenska Spel Sport & Casinos spelutbud just nu.

Med anledning av läget i omvärlden och den effekt det har på framförallt den engelska fotbollen följer här allmän information om de av Svenska Spel Sport & Casinos produkter som påverkas i de fall där matcher ställs in och inte kommer att spelas som planerat.

Stryktipset, Måltipset och Sportkryss öppnar tills vidare för spel på torsdagar ca kl. 12:00.

Stryktipset

Stryktipset kommer att avgöras som planerat om sju (7) eller flera matcher avgörs inom ramen för spelomgången. De matcher som är inställda kommer att lottas.

Värt att påminna om möjligheten till att annullera sitt spel när förutsättningarna har ändrats (se nedan), regler för lottning (se nedan), samt hur detta påverkar flerveckorsspel utifall att sju (7) eller fler matcher kommer att lottas och omgången ställs in.

Flerveckorsspel
Vad gäller 5- och 10-veckors spel om en omgång ställs in. Om omgången ställs in så återbetalas insatsen för den omgången.

Sportkryss
För det fall en Stryktips-omgång ställs in och insatser återbetalas pga att sju (7) matcher eller fler lottas gäller alltjämt ditt spel på Sportkryss.

Särskilt om flerveckorsspel och Sportkryss
Om en Stryktipsomgång ställs in så återbetalas insatsen för Stryktipset och räknas som en avgjord spelomgång i förhållande till flerveckorsspelet, Sportkryss avgörs dock som vanligt. Har man spelat online via hemsida och/eller mobilen får man insatsen tillbaka och insatt på spelkontot. Har man spelat via ombud måste man gå med kvittot till ett spelombud för att få tillbaka insatsen direkt, gör man inte det sätts insatsen in på kundens spelkonto efter 30 dagar.

Måltipset

För Måltipset gäller att oavsett antal inställda matcher så lottas spelomgången. Se ’Spelguide’ för Måltipset för mer information om lottningsförfarandet.

Europatipset

Europatipset kommer att avgöras som planerat om sju (7) eller flera matcher avgörs inom ramen för spelomgången. De matcher som är inställda kommer att lottas.

Värt att påminna om möjligheten till att annullera sitt spel när förutsättningarna har ändrats (se nedan) samt regler för lottning (se nedan).

Topptipset

Topptipset kommer att avgöras som planerat om sex (6) eller flera matcher avgörs inom ramen för spelomgången. De matcher som är inställda kommer att lottas. Om tre eller fler matcher på Topptipset blir inställda och lottas så kommer hela omgången att återbetalas.

Värt att påminna om möjligheten till att annullera sitt spel när förutsättningarna har ändrats (se nedan) samt regler för lottning (se nedan).

Bomben

Bomben kommer att avgöras som planerat om en (1) eller flera matcher avgörs inom ramen för spelomgången om den omfattar tre (3) eller fyra (4) matcher. Om spelomgången omfattar två (2) matcher och en (1) match ställs in utgår spelomgången och insatserna för inlämnade vad återbetals.  

Lottningsförfarandet

Vi vill påminna om hur vi presenterar resultatet för lottade matcher. För en inställd match, som är bekräftad att den inte kommer att spelas inom tipsomgången, offentliggör vi det lottade resultatet ca 45 minuter efter omgångens spelstopp. Detta gäller för Stryktipset, Europatipset och Topptipset.

För mer information om lottningsförfarandet vänligen se ’Spelguide’ för respektive produkt.

Annulleringar av spel (poolspel)

Stryktipset, Europatipset, Måltipset, Topptipset, Powerplay, Challenge går alla att annullera fram till spelstopp. Bomben och Matchen går att annullera i 30 minuter efter lagt spel. Flerveckorsspel går ej att annullera. Spel hos ombud måste annulleras hos samma spelombud och samma speldag.

Vad gäller vid uppskjutna och inställda matcher?

Tyvärr händer det att matcher blir uppskjutna eller inställda av olika skäl. Vad gäller då för de olika spelen? Här kan du läsa mer om hur vi agerar när detta händer, och vilka regler som gäller vid de olika scenarierna samt hur lottningen går till.

Vad händer om en påbörjad match blir avbruten?

  • Vi avvaktar och inväntar beslut från bestämmande förbund.
  • Om bestämmande förbund kommer med ett beslut inom vadperioden så är det även så vi rättar omgången.
  • Om bestämmande förbund inte kommer med ett beslut inom vadperioden så lottas matchen/matcherna enligt våra vanliga regler för lottning (se nedan).
  • En vadperiod sträcker sig oftast till och med 1 dag efter matcherna.

Regler vid lottning

Stryktipset

Lottningen på Stryktipset samt dess Topptips, går till så att de tre utfallen för varje match (1, X, 2) ges ett antal ”enheter”, totalt 100, utifrån Svenska Spels odds för respektive match som föreligger den dagen tipsomgången öppnar för spel eller därefter.

Låt säga att en match har startodds: 1,66 (1:a) – 4,25 (X) – 5,15 (2:a) vilket ger fördelningen i procent 58%-23%-19%:
1:a får enhet 1 – 58
X får enhet 59 – 81 
2:a får enhet 82 – 100
Direkt efter spelstopp drar en slumptalsgenerator ett nummer från 1 till 100 där varje nummer har lika stor sannolikhet att dras. I exemplet ovan är det alltså 58/100 chans att matchen lottas till en 1:a, 23/100 chans att lottningen blir ett X och 19/100 till en 2:a.

Processen sker helautomatiskt i spelsystemet omedelbart efter spelstopp. Alla matcher lottas för att ett resultat ska finnas till hands om matchen inte kan spelas på ordinarie sätt. Processen och slumptalsgeneratorn är testade och certifierade enligt Spelinspektionens föreskrifter av ett internationellt ackrediterat testlaboratorium.

Redovisning av lottade matcher:
För en inställd match, som är bekräftad att den inte kommer att spelas inom tipsomgången, offentliggör vi det lottade resultatet ca 45 minuter efter omgångens spelstopp. Däremot tar det längre tid att offentliggöra det lottade resultatet för en uppskjuten/inställd/avbruten match som saknar information om nytt speldatum eller att det fortfarande inte är känt att den inte kan komma att spelas inom tipsomgången.

Från och med 20 april 2020 gäller följande för nya omgångar: Om sju eller fler matcher på Stryktipset blir inställda och lottas så kommer hela omgången att återbetalas.

Europatipset

Lottningen på Europatipset samt dess Topptips, går till så att de tre utfallen för varje match (1, X, 2) ges ett antal ”enheter”, totalt 100, utifrån Svenska Spels odds för respektive match som föreligger den dagen tipsomgången öppnar för spel eller därefter.

Låt säga att en match har startodds: 1,66 (1:a) – 4,25 (X) – 5,15 (2:a) vilket ger fördelningen i procent 58%-23%-19%:
1:a får enhet 1 – 58
X får enhet 59 – 81 
2:a får enhet 82 – 100
Direkt efter spelstopp drar en slumptalsgenerator ett nummer från 1 till 100 där varje nummer har lika stor sannolikhet att dras. I exemplet ovan är det alltså 58/100 chans att matchen lottas till en 1:a, 23/100 chans att lottningen blir ett X och 19/100 till en 2:a.

Processen sker helautomatiskt i spelsystemet omedelbart efter spelstopp. Alla matcher lottas för att ett resultat ska finnas till hands om matchen inte kan spelas på ordinarie sätt. Processen och slumptalsgeneratorn är testade och certifierade enligt Spelinspektionens föreskrifter av ett internationellt ackrediterat testlaboratorium.

Redovisning av lottade matcher:
För en inställd match, som är bekräftad att den inte kommer att spelas inom tipsomgången, offentliggör vi det lottade resultatet ca 45 minuter efter omgångens spelstopp. Däremot tar det längre tid att offentliggöra det lottade resultatet för en uppskjuten/inställd/avbruten match som saknar information om nytt speldatum eller att det fortfarande inte är känt att den inte kan komma att spelas inom tipsomgången.

Om sju eller fler matcher på Europatipset blir inställda och lottas så kommer hela omgången att återbetalas.

Topptipset

Lottningen på Topptipset går till så att de tre utfallen för varje match (1, X, 2) ges ett antal ”enheter”, totalt 100 utifrån Svenska Spels odds för respektive match som föreligger den dagen tipsomgången öppnar för spel eller därefter.
Låt säga att en match har startodds: 1,66 (1:a) – 4,25 (X) – 5,15 (2:a) vilket ger fördelningen i procent 58%-23%-19%:
1:a får enhet 1 – 58
X får enhet 59 – 81 
2:a får enhet 82 – 100
Ett Topptips som tillhör Stryktipsomgången (match 1-8) får samma lottningsutfall som matcherna på Stryktipset, och motsvarande för ett Topptips som tillhör Europatipsomgången (match 1-8).

Direkt efter spelstopp drar en slumptalsgenerator ett nummer från 1 till 100 där varje nummer har lika stor sannolikhet att dras. I exemplet ovan är det alltså 58/100 chans att matchen lottas till en 1:a, 23/100 chans att lottningen blir ett X och 19/100 till en 2:a.

Processen sker helautomatiskt i spelsystemet omedelbart efter spelstopp. Alla matcher lottas för att ett resultat ska finnas till hands om matchen inte kan spelas på ordinarie sätt. Processen och slumptalsgeneratorn är testade och certifierade enligt Spelinspektionens föreskrifter av ett internationellt ackrediterat testlaboratorium.

Redovisning av lottade matcher:
För en inställd match, som är bekräftad att den inte kommer att spelas inom tipsomgången, offentliggör vi det lottade resultatet ca 45 minuter efter omgångens spelstopp. Däremot tar det längre tid att offentliggöra det lottade resultatet för en uppskjuten/inställd/avbruten match som saknar information om nytt speldatum eller att det fortfarande inte är känt att den inte kan komma att spelas inom tipsomgången.

Om tre eller fler matcher på Topptipset blir inställda och lottas så kommer hela omgången att återbetalas.

Powerplay

Lottningen på Powerplay går till så att de tre utfallen för varje match (1, X, 2) ges ett antal ”enheter”, totalt 100 utifrån Svenska Spels odds för respektive match som föreligger den dagen tipsomgången öppnar för spel eller därefter.
Låt säga att en match har startodds: 1,66 (1:a) – 4,25 (X) – 5,15 (2:a) vilket ger fördelningen i procent 58%-23%-19%:
1:a får enhet 1 – 58
X får enhet 59 – 81 
2:a får enhet 82 – 100

Direkt efter spelstopp drar en slumptalsgenerator ett nummer från 1 till 100 där varje nummer har lika stor sannolikhet att dras. I exemplet ovan är det alltså 58/100 chans att matchen lottas till en 1:a, 23/100 chans att lottningen blir ett X och 19/100 till en 2:a.
Processen sker helautomatiskt i spelsystemet omedelbart efter spelstopp. Alla matcher lottas för att ett resultat ska finnas till hands om matchen inte kan spelas på ordinarie sätt. Processen och slumptalsgeneratorn är testade och certifierade enligt Spelinspektionens föreskrifter av ett internationellt ackrediterat testlaboratorium.

Redovisning av lottade matcher:
För en inställd match, som är bekräftad att den inte kommer att spelas inom tipsomgången, offentliggör vi det lottade resultatet ca 45 minuter efter omgångens spelstopp. Däremot tar det längre tid att offentliggöra det lottade resultatet för en uppskjuten/inställd/avbruten match som saknar information om nytt speldatum eller att det fortfarande inte är känt att den inte kan komma att spelas inom tipsomgången.

Om tre eller fler matcher på Powerplay blir inställda och lottas så kommer hela omgången att återbetalas.